2013.09.26 Közgyűlés.

2013.09.18. 10:18

2013.09.26 - án 17-óra Közgyűlés!

 

Napirendi pont : Tisztújítás.

 

Elmarad a Közgyűlés.

2013.07.26. 12:13

A Közgyűlés Jogi problémák miatt elnapolásra kerül.

Az új időpontról,mindenkit időben értesítünk.

MÜFE KÖZGYŰLÉS

2013.07.26. 09:15

2013.08.01.     11 : 30  Közgyűlés Lovi

MÜFE KÖZGYŰLÉS

2013.06.24. 10:02

2013.07.11. - én Közgyűlés.

Időpont : 17 - óra , Tribün.

Téma: Lóversenysport Szövetség létrehozása.

Szerző: mufe

1 komment

MÜFE KÖZGYŰLÉS

2013.03.12. 10:48

MÜFE  KÖZGYŰLÉS

 

2013.03.21  16-óra   Fő épület.

Témák:      Aktuális problémák

                Vezetőség személyi összetétele

                 Éves beszámoló " 2012 "

Tisztelt Haál Gábor Ügyvezető Igazgató Úr!

Korábbi megbeszéléseik során jeleztük,hogy szeretnénk,ha közösen módosításokat illetve kiegészítéseket tennénk a bevezetésre került Hendikep rendszerben.

Ehhez az alábbi javaslatokat tesszük:

I. Nem futhat hendikepben az a vesenyló,amely a 25 kiemelt és tenyészversenyben

(kivéve a Tavaszi Hp. és a Baka Hp.)

- 2 és 3 éves korában ezen futamok valamelyikét megnyerte,

- 4 és idősebb korában ezen futamok valamelyikében 1. - 2. - 3. helyezést elért

(megj: a " 2012.12.31 - ig tréninglistán szereplő 9é betöltött lovakra a fentiek nem változnak")

II. Vigasz jellegű díj versenyek kiírása,rendszerességgel a hendikep rendszerből kizárt, 5é és idősebb lovak részére(kb.kéthetente)

(megj: változatos,fogadobarát,kiírás ezen futamok kapcsán.)

III. Magyar tenyésztésű lovak 10 hazai futást követően futhatnak hendikepben.

A külföldi tenyésztésű lovaknál a magyar tulajdon lóútlevélbe történő bejegyzést követően 15 hazai futás szükséges.

A Hp rendszerre vonatkozó és egyéb a MÜSZ - t és az ÁH - t változásokkal kapcsolatos javaslatainkat az LFB szíves felkérésére irányukba meg fogjuk tenni,amelyről természetesen Önt is tájékoztatni fogjuk.

Az idei igen magas takarmány árakra való tekintettel szíves véleményét kérjük arra vonatkozóan, hogy lát - e reális esélyt annak véghezvitelére,hogy a versenyló futtatók valamilyen formában támogatást kapjanak erre a helyzetre hivatkozva.

Kérjük továbbá,hogy a hosszú évek óta hagyományosan kiírt karácsonyi versenynapot megtartani sziveskedjenek.

Természetesen a Hp rendszerrel kapcsolatosan felvetett kiegészítések közös megbeszélése és egyeztetése elengedhetetlen feltétele a közös sikeres együttműködésnek.

Szívesen vennénk egy közös személyes megbeszélés lehetőségét a Versenytitkárral együttesen.

Kérjük tájékoztatását időpont egyeztetéssel kapcsolatban, lehetséges- e jövőhét csütörtöki

( 2012.November.15. 16 - órától) nap , ahol a vezetőség tagjaival(5 fő) együtt konzultálnánk.

Együttműködését megköszönve,

Tisztelettel:

Kelemen Tamás

Müfe elnöke.

Budapest, 2012. November. 9.

Tisztelet Egyesületi Tagok!

2012.10.08. 11:12

Az Elnökség a legutolsó közgyűlés óta megkereste levélben az NL Kft. igazgatóját és az LFB-t.

Haál Gábor Úrral a levelükben foglaltak kapcsán több ízben beszélgetést is folytattunk,melyek során az alábbi témákat vetettük fel:

- a hangosítás és a Tv jel problémáinak megoldása,

- tájékoztatást kaptunk a technikai fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelésekről,mint kamerarendszer     továbbfejlesztése,időjelző a startkocsin,fotocellás fordulóstart,

- lovak azonosítása kvalifikáció után,visszamenőlegesen a kvalifikát és nem azonosított lovak azonosítása,

- fűvágás,takarítás,trágyatárolók rendbetétele,

- hátsó játszókassza megnyitása,

- mobilkilátó az istállók felöli oldalon,hogy lehetővé tegye a tulajdonosok,trénerek,hajtók kulturált formában történő elhelyezését a pálya szélén.

Ígéreteket kaptunk a fenti felvetések lehetőség szerinti megoldására.

Az Elnökség foglalkozik a hendikep rendszer átalakításával és annak kimunkálásával.

Javaslatokat készít elő,melyet az NL Kft.- nek benyújt és az illetékesekkel megvitat.

FELHÍVÁS

2012.09.20. 11:44

Felhívjuk Tulajdonostársaink Figyelmét!

Hogy 2012. 09. 28 - ig az éves tagdíjakat rendezni szíveskedjenek!

A Tulajdonos versenyen csak Müfe tagok és hozzátartozóik hajthatnak,az éves tagdíj befizetésével egyetemben.

Tisztelettel: ELNÖKSÉG.

Elnökségünk új erővel képviseli érdekeiteket a továbbiakban!
Haál Gábor Úrnál,
L.F.B-nél
V.I-nél ugyancsak.

1.,
- Mindenkinek elküldtük levelünket, melyre várjuk a válaszokat.
- Honlapunkon keresztül, megpróbáljuk a maximális tájékoztatást nyújtani.
- Minden hónapban tartunk közgyűlést melyről időben és érdemben is fogunk felvilágosítást nyújtani.
- Bármilyen kérdés vagy esetleges bejegyzésre megpróbálunk mihamarabb válaszolni.

Felhívás

2012.01.26. 16:12

 

Felhívás!
 
2012.02.08-án 15:30-kor a Főépületben évi rendes közgyűlést tartunk. Mindenki megjelenésére feltétlenül számítunk!
 
Napirendi pontok:
1.         2011.ÉV értékelése
2.         Aktuális problémák, feladatok
3.         Tagdíj beszedés
 
Minden sporttársunkat szeretettel várunk!
 
Köszönettel:
 
Kelemen Tamás
MÜFE elnök

Újévi üzenet

2011.12.23. 10:13

 

Kedves Sportbarátaim!
 
Egyesületünk ez évben, habár csendben, de próbált tenni a versenyzés és a pályával kapcsolatban felmerült problémák megoldása érdekében. Többször fordultunk írásban az LFB-hez a büntetési tételek enyhítése érdekében. Ennek eredményeképpen ígéretet kaptunk, hogy 2012-től mérséklik a tételeket. Az igazgató urat beadványokkal bombáztuk a pálya, propozíció valamint V.I. ügyében. 2012-ben talán itt is lesznek pozitív változások. Elindult egy komoly változás a lóversennyel kapcsolatban, amennyiben ezen fejlesztések megvalósulnak (TV-közvetítés, fogadási hálózat kiépítése, stb.). Elindulhat végre, hogy szeretett sportunk fejlődésnek indulhat.
Ehhez kívánok Erőt, Egészséget, Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet!
 
Kelemen Tamás
MÜFE elnök

Meghívó

2011.02.08. 09:20

Felhívás!

A MÜFE rendes évi közgyűlését 2011.február 10-én 18:00-kor tartja a Panoráma étteremben! mindenki megjelenésére számítunk!

MÜFE elnökség

 

Címzett: Haál Gábor igazgató
Feladó: MÜFE és Tréner Egyesület képviselői
Tárgy: Alagút használatba vételének problematikája
 
Tisztelt Igazgató Úr!
 
Tudomásunkra jutott, hogy a pályára kijutás lehetőségét az alagútra kívánják korlátozni, amely ellehetetleníti az ügető versenyek rendezését, mivel az alagút már a pálya átadásakor is a munkavédelmi felügyelőség által balesetveszélyesnek lett nyilvánítva.
Szakmailag a lovak 30-40%-ánál a feladat megoldhatatlan (csikók kijutása, érzékenyebb patájú lovak, esős időben ellepi az alagutat a víz, télen jegesedés stb).
Ezért kérjük ezen rendelkezés bevezetésétől álljanak el, mert ez további baleseteket és felesleges pereket eredményezhet!
 
Tisztelettel:
 
           Várhidi Róbert                     Kelemen Tamás
           Tréner egyesület                    MÜFE elnök
 
 

Budapest.2010.08.09

 

Címzett: Haál Gábor
Feladó: Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete
Tárgy: lóversenyzés aktuális problémái
 
Tiszelt Igazgató Úr!
 
Egyesületünk vezetése az ügetőn műkődő szervezetekkel egyeztetve a következő problémákra szeretné felhívni a figyelmet:
1.A Versenyintézőség átalakítása
·        A V.I technikai feltételeinek átalakítása (kamerák)
·        továbbá a V.I függetlenségének és biztonságának biztosítása
·        személycserék (Pintér András, Kumor Péter)
2. Az L.F.B működésének átalakítása
·       bármilyen eltiltás csak akkor léphessen életbe amennyiben azt az L.F.B megtárgyalja
3. A versenyek tisztaságának javítása érdekében a dopping visszaszorítása
4. Új házirend közös kialakítása, s annak mindenkire kötelező érvényű betartatása
5. A propozició 3 hónappal előre való kiírása
6. Szerdák visszaállítása (meg kell állítani a lólétszám csökkenését: import lehetősége)
7. Pálya állapotának javítása (vízelvezetés, hangosítás)
8. Félévenkénti szakmai továbbképzés
Ezen lépések összehangolásával egy piacképes termék létrehozása a cél, amely alkalmas lehet a fogadási piacon való megjelenésre. Ehhez feltétlenül szükségesnek tartjuk új fogadási formák bevezetését, a tv közvetítés vissza állítását valamint az internetes fogadási rendszer bevezetésének lehetőségének megteremtését.
Ezen javaslatok részletes kialakításához egyesületünk vezetői bármikor állnak rendelkezésre.
 
Tisztelettel:                                                                    ……...................................................
                                                 Kelemen Tamás
                                                                MÜFE elnök
 
Budapest.2010.08.16

A 2010-es tisztújító közgyülésen újra választották Kelemen Tamás elnököt, Bazsonyi Zsolt, Merczel Sándor és Winkler Márton elnökségi tagokat. A felügyelő bizottság elnöke Bagó Lajos maradt és tiszteletbeli elnöknek választották Fábry Sándort.

Részletek az ülés jegyzőkönyvéből:

 

"Közgyűlési Jegyzőkönyv
a MÜFE 2010.04.22 15:30 órai kezdetű éves tisztújító közgyűléséről
Jelen vannak:          a mellékelt jelenléti íven szereplő személyek valamennyien
Közgyűlést levezette: Kelemen Tamás elnök
Megállapításra került, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az alapszabály szerint a tagok megfelelő létszámban megjelentek. (jelenléti ív csatolva)
Napi rendi pontok:
1.        Napirendi pontok ismertetése:
·          tisztújítás
·          belföldi külföldi lovak behozatala
·          aktuális problémák megvitatása
2.        Jegyző megválasztása
3.        Jelölőbizottság megválasztása
4.        Szavazást felügyelő bizottság megválasztása"

------------------------

          " Elnök választás eredménye:

Kelemen Tamás 23 db szavazatot kapott.
Merczel Sándor 4 db szavazatot kapott.
 
A felügyelő bizottság egyhangúlag megállapította Kelemen Tamás ismételt elnökké választását.
 
Elnökségi tagok választásának eredménye:
Bazsonyi Zsolt 19db szavazatot kapott.
Baróti János 8 db szavazatot kapott.
Merczel Sándor 15 db szavazatot kapott.
Tolnay László 7 db szavazatot kapott.
Fábry Sándor 27 db szavazatot kapott.
Winkler Márton: 21 db szavazatot kapott
 
A felügyelő bizottság egyhangúlag megállapította a következő elnökségi tagok megválasztását:
 
Tiszteletbeli elnök:
Fábry Sándor
               Elnökségi tagok:
Winkler Márton
Bazsonyi Zsolt
Merczel Sándor
 
          A közgyűlés megvitatta a külföldi belföldi lovak futtatásának kérdését, amelyben a következőket állapította meg:
Miután heves vitát váltott ki a téma, a közgyűlés nem döntött, hanem a témát egy következő kibővített elnökségi ülés hatáskörébe utalta és megkérte az érintetteket, hogy addig a problémára alternatív javaslatokat tegyenek, írásos formában. 

                      Kelemen Tamás megköszönte a megszavazott bizalmat, önmaga és az elnökség nevében és lezárta a közgyűlést."

A Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete sok szeretettel meghívja Önt a 2010.évi tisztújító közgyűlésére, amelynek fő napirendi pontja az elnökség tagjainak megválasztása. További napirendi pont az import lovak kérdése.

 
Időpont: 2010.április 22. Csütörtök 15:30
Helyszín: Kincsem park, Panoráma étterem
Mindenki megjelenésére számítunk!      
              Tisztelettel:
                                                                                                          az Elnökség

MEGHÍVÓ

2010.03.30. 11:39

 

Kedves MÜFE tagok!

Ezennel szeretettel meghívjuk Önöket a következő közgyűlésünkre amely:

2010.április 1.-én 16:00 órai kezdettel tartandó a Fehér Ház épületében!

Mejelenésükre feltétlenül számítunk!

Szívélyes üdvözlettel: MÜFE elnökség

Tájékoztató 2010.02.23-án!

2010.02.21. 19:27

Tájékoztató 2010.február 23.-án Kedden 14:00-kor!

Kedves Tagok, ezúton értesítjük Önöket, hogy a Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete 2010.02.23.-án Kedden 14:00-kor tájékoztatót tart!
Helyszín: A tribün tanácsterme

Mindenkit szeretettel várunk!

MÜFE elnökség

Megszületett a megegyezés a MÜFE és az NL kft. között 2010.01.27-én a 2010. évi versenynapokról! Kérem, mindenki adjon indulót a vasárnapi versenynapra! A folyamatos versenyzés mellett tovább folytatjuk a tárgyalásokat a lóversenyzés jövőjével, illetve átalakításával kapcsolatosan.
Ezekről honlapunkon tájékoztatást fogunk adni tagjaink részére!


Üdvözlettel:

MÜFE elnökség

ügető

2010.01.19. 10:29

 

ÜGETŐ

hvg_20100118

2010.01.19. 08:48

 

"Keveslik a versenynapokat
Lóval és Fábryval tüntettek az ügetőló-tulajdonosok az MNV előtt – fotó
2010. január 18. 16:43
Demonstrációt tartottak az ügetőló-tulajdonosok hétfőn a vagyonkezelő épülete előtt, mert keveslik az idei versenynapok számát és a díjkeretet, utóbbi csökkentését azonban a Nemzeti Lóverseny Kft. ügyvezetője cáfolta.
A Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete három lóval és – az MTI tudósítója szerint – mintegy 100-200 fővel tiltakozott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő budapesti székháza előtt, rendőri biztosítás mellett.
Az egyesület az interneten tette közzé azt a petíciót, amelyet hétfőn délután Kamarás Miklósnak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) vezérigazgatójának akartak átadni, de helyette Zana Tibor társaságokért felelős igazgató vett át, többek között Fábry Sándortól.
Az MNV Zrt. vezérigazgatójának szánt dokumentumban a mintegy 500 ügetőló tulajdonos egyesületi tag kifogásolja, hogy a 2009. évi 48 versenynappal szemben mindössze 35 versenynapot akarnak tartani, és a tavalyi 183 millió forint helyett mindössze 120 milliót szánnának a díjakra.
Vajtó Lajos, a Nemzeti Lóverseny Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az ügető- és galoppversenyekre összesen 65 napot terveztek a még el nem fogadott üzleti tervben, az ügetőversenyek díjkerete pedig – javaslatuk szerint – megegyezik a 2009. évi 183 millió forinttal.

Fábry Sándor és a ló a tüntetésen. Nem elégedettek a versenyzési lehetőségekkel
© MTI - Koszticsák Szilárd
 
Az ügetőló-tulajdonosok petíciójukban emlékeztetnek arra, hogy tavaly 183 millió forint versenydíjhoz jutottak, amiből 60 millió forintot visszafizettek a Nemzeti Lóverseny Kft.-nek. A Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a 60 millió forintot nem visszafizették a lótulajdonosok, hanem – nagyon alacsony áron – megfizették a szolgáltatás díját. Mintegy 300 ló "elszállásolását" és annak költséget, például a villamosenergia- és a vízdíjat. Vajtó Lajos elmondta azt is, hogy a Nemzeti Lovardához képest a Nemzeti Lóverseny Kft. szolgáltatásainak díja jóval alacsonyabb, éppen azért, mert figyelembe veszik a futtatók és trénerek pénzügyi helyzetét.

A lótulajdonosok alacsonynak tartják azt az összeget, amit a fogadási forgalomhoz képest kapnak. Állításuk szerint ez 30 százalék. Vajtó Lajos az MTI kérdésére azt válaszolta, hogy 2009-ben a fogadási forgalom 45 százalékát tette ki az a 183 millió forint, amit versenydíjként kifizettek. A nemzetközi gyakorlatban a fogadási forgalom 8-10 százaléka a versenydíj.
Az igaz, hogy évről-évre csökken a versenynapok és a futamok száma is, de visszaesett a fogadási tétek nagysága is. Az országos fogadóhálózat kiépítése segíthet a forgalom növelésén, amihez az informatikai rendszer fejlesztésére pályázatot írnak ki.
A lótulajdonosok véleménye szerint pazarló az állami tulajdonló két lóversenycég. Vajtó Lajos erre csak annyit mondott, hogy évi 200 millió forint körüli összeget fizetnek ki például a kőbányai önkormányzatnak telek- és építményadóként. A társaság 200 hektár területen működik.
A két lóverseny vállalkozás, a versenyekhez szükséges eszközöket birtokló és üzemeltető Nemzeti Lóverseny Kft. és a fogadásszervezéssel foglalkozó Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. 100 százalékban állami tulajdonban van. Egy 2006-ban született kormányhatározat szerint mindaddig finanszírozzák a lóversenyezést, amíg a két társaságot értékesíteni nem tudják. A pénzügyi támogatás mértékéről a kormányhatározat nem rendelkezik.”
Forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20100118_lotulajdonosok_ugato_mnv_demonstracio.aspx
 

nol_20100118

2010.01.19. 08:37

 

Lovak nélkül marad a lóverseny?
A lóversenyeztetésre biztosított források nem megfelelő felhasználása miatt demonstráltak tegnap a versenylótartók. Azt szeretnék, ha a vagyonkezelő jobban figyelne az állami pénzek felhasználására, különben nem állnak rajthoz.
Ábrahám Ambrus| Népszabadság| 2010. január 19. |
 
 
Demonstrálók a vagyonkezelő székháza előtt. Elguruló milliókról beszélnek
Népszabadság - Szabó Bernadett
Demonstrációt szerveztek a honi versenylótenyésztők és -futtatók képviselői a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) épülete elé, miután úgy vélik: a versenyeket szervező Nemzeti Lóverseny (NL) Kft.-nél pazarló gazdálkodás folyik. Amennyiben ezt megszüntetnék, akkor plusz 60-70 millió forintot a versenyeztetésre, díjakra lehetne fordítani. Emiatt petíciót nyújtottak át az MNV képviselőjének.
Kelemen Tamás, a Magyar Ügetőló Futtatók Egyesületének elnöke a Népszabadságnak elmondta: a petícióban azt kérik, a vagyonkezelő ellenőrizze a lóversenyezetésre szánt pénzek felhasználását. A petíció hangsúlyozza: a rendszerváltás óta küzdenek azért, hogy üzleti partnerként kezeljék a versenylovak tulajdonosait. 2006-ban ugyan született egy kormányrendelet, amely a lóversenyzés helyzetének rendezéséről, privatizációjáról rendelkezett, s amelyben rögzítették: a privatizáció lezárásáig a tulajdonos köteles fedezni az NL működési veszteségeit és szinten tartani a versenyzést.
Ezzel szemben mára odáig jutott a helyzet, hogy az ügetőversenyekből idén mindössze 35-öt szervezne az NL, szemben a 2006-os 73 alkalommal. Kifejtette: a tulajdonosi kör 2009-ben 183 millió forint versenydíjhoz jutott, amelyből 60 millió forintot visszafizetett az NL-nek indulási díj és bokszbérleti díj formájában. A fennmaradó 123 millió forintot a fogadási forgalom 30 százaléka fedezi, ebből szerintük kiderül, hogy az állam nem a lótulajdonosok „hobbiját”, hanem a rossz struktúrában, pazarlóan működő NL fenntartását finanszírozza.
Vajtó Lajos, a Nemzeti Lóverseny Kft. ügyvezetője az MTI kérdésére elmondta, hogy az ügető- és galoppversenyekre összesen 65 napot terveztek a még el nem fogadott üzleti tervben, az ügetőversenyek díjkerete pedig – javaslatuk szerint – megegyezik a 2009-es 183 millió forinttal.
Furcsa – állítja a petíció –, hogy a versenyszervező nem a saját költségeinek radikális csökkentésével, hanem az alapfunkció, a versenynapok minimalizálásával akarja mérsékelni veszteségeit. Ez a tulajdonosok számára elfogadhatatlan. Erre az évre a galopp- és az ügetőversenyekre együttesen 360 millió forint versenydíjat állapítottak meg az összesen 65 versenynapra, ebből azonban többi között nevezési, bokszbérleti díjként közel 180 milliót vissza is fizetnek. A tervezett feltételekkel a lótulajdonosok képtelenek folytatni a versenyzést.
Azt mondják, amennyiben nem változnak a körülmények, és nem tesz lépéseket a pénzfelhasználás ellenőrzésére az MNV, akkor január végén már nem állítják rajthoz lovaikat. Kelemen Tamás hangsúlyozta, nem több pénzt szeretnének, hanem az állam által biztosított források felhasználásának ellenőrzését. A demonstrálók petíciójukat átadták a MNV képviselőjének, aki azt ígérte, a hét végén tárgyalások kezdődhetnek az ügyben.
 
 
 

Felhívás

2010.01.14. 22:38

Ezúton tájékoztatnánk tagjainkat és a lóversenysport szimpatizánsait, hogy a Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete Fábry Sándor közreműködésével 2010.január 18.-án 14:00-16:00-ig demonstrációt folytat a Magyar Nemzeti Vagyontanács (Bp 1133 Pozsonyi út 56.) épülete előtt. Fontos megemlíteni, hogy az MNV épülete előtti parkolórész magántulajdon, így a tüntetés kizárólag a rakparti részen tartható meg!

Demonstráció oka: Az MNV 2010 üzleti terve, amely ellehetetleníti a Magyar Lóversenysport résztvevőinek munkáját .

Szorgalmazzuk, hogy a hazai lósportban kezdődjön meg a rendszerváltás óta halogatott szerkezeti átalakítások végrehajtása, melynek keretében kerüljön kidolgozásra a privatizáció. Ennek elkészítésében a lóversenyzésben érdekelt szakmai szervezetek készek közreműködni, annak érdekében, hogy a pénzügyi szempontok mellett a versenytechnikai szempontok egyaránt érvényesüljenek, valamint a 183 éves múltra visszatekintő magyar lóversenyzés hagyománya, folyamatossága ne sérüljön.

 

Amikor művelt emberek Gróf Szécheny István halálának 150 évfordulójáról emlékeznek meg, szomorúan állapítjuk meg, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a legnagyobb magyarról úgy kíván megemlékezni, hogy élete egyik főművét ellehetetleníti.

Éppen ezért 2010.01.18-án 14:00-kor Fábry Sándor peticiót fog átnyújtani Kamarás Miklósnak az MNV vezérigazgatójának.

Bízunk benne, hogy Ön is részese lesz ezen demonstrációnak!

Mindenkit várunk!               

 Szívélyes Üdvözlettel:                                                                    MÜFE elnökség

Petíció

2010.01.14. 20:52

Címzett: Kamarás Miklós vezérigazgató

Küldő: Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete

Tárgy: Petició a magyar lóversenyzés ügyében

 

Tisztelt Vezérigazgató úr!

Egyesületünk tagjainak tulajdonában 500 db ügető ló van amit az NLKft által rendezett versenyekben üzleti alapon adunk indulónak. A rendszerváltás óta küzdünk azért, hogy üzleti partnerként kezeljék a tulajdonosi kört, ami sajnálatos módon a mai napig nem történt meg. 2006-ban kormányrendelet született, (2006/11/15§) a lóversenyzés helyzetének rendezéséről, privatizációjáról, amely úgy rendelkezett, hogy a privatizáció befejezéséig a tulajdonos köteles fedezni az NLKft  működési veszteségeit és szinten tartani a versenyzést. A tulajdonosi kör 2009-ben 183 millió forint versenydíjhoz jutott amiből 60 millio forintot visszafizetett az NLKft-nek indulási díj és boksz bérleti díj formájában.  A fennmaradt 123 Millio forintot a fogadási forgalom 30%-a fedezi, amelyből világosan kiderül, hogy az állam nem a lótulajdonosok „hobbiját” hanem a saját 20 éve rossz struktúrában pazarlóan működő KFT-jének fenntartását finanszírozza.

Furcsa, hogy a versenyszervező nem a saját költségeinek radikális csökkentésével, hanem az alapfunkció, a versenynapok minimalizálásával akarja mérsékelni veszteségeit.

Ez számunkra elfogadhatlan! A tervezett feltételekkel a lótulajdonosok bármennyire is szeretnék, képtelenek tovább folytatni a versenyzést!

A 2010-es évre nyilvánosságra hozott üzleti tervben szereplő versenyek száma és díjkerete a magyar lóversenyzés végét, teljes ellehetetlenülését eredményezné. A tulajdonosi kör aki körülbelül évi 1 milliárd forintot fektet be az ágazatba ennél több terhet nem bír el! Nem lehet a privatizáció lassúsága miatt azt a tulajdonosi kört ,aki az egész ágazatot életben tartja tovább büntetni. Tagságunk egyértelmű álláspontja, hogy az üzleti tervben szereplő 35 versenynap teljesen irreális. Ez az üzleti terv közvetlenül körül belül 500 (istálló személyzet,idomárok,hajtók)közvetve 2500 (beszállítók: zab, széna,szalma,táp,egyéb szolgáltatók) ember munkahelyét sodorja veszélybe.

 

 

 

Ezúton kérjük a vezérigazgató úr azonnali segítségét, hogy a versenyszervező a kormányrendelet szellemében a 2006-os szinten írja ki a versenynapok számát illetve díjkeretét.

 

 

 2006

2007

2008

2009

2010

Versenynap

73

70

53

48

35

Futamok száma

767

713

577

523

?

Díjkeret

219

224

205

183

120

Ló létszám

587

581

538

450

?

Forgalom

826

696

506

413

?

 

 

A fenti táblázatból kiderül, hogy csupán a futamok számának csökkentésével a helyzet nem megoldható, sőt folyamatos leépüléshez vezet. A ló létszám drasztikus csökkenése, a tenyésztés megszűnése, a szakmai utánpótlás hiánya, a tv közvetítés megszakítása, a fogadóirodák bezárása az ágazat és egy immáron 150 éve létező még Széchenyi Istvántól származó nemzeti kulturális érték eltűnéséhez vezet.

Egyesületünk képviselői, bármikor állnak rendelkezésére kidolgozott javaslataikkal, a lóversenyzés problémái illetve a privatizáció kérdésének megoldására, amely úgy érezzük előre vinnék az ügyet.

Segítségét előre is köszönjük!

 

Tisztelettel:                                                               Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete

 

süti beállítások módosítása